Web Sitesi Kullanım Koşulları

İşbu web sitesini kullanmakla aşağıda yer alan koşulları kabul etmektesiniz. Web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Web Sitesi Kullanım Koşulları Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

 1. www.solante.com web sitesi Akur Sağlık Ürünleri Üretim Dağıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Akur” olarak anılacaktır)’ne aittir. Web sitesinde yer alan içerik tümüyle Akur’a ait olup teknik hususlar Kontak Artı İletişim Hizmetleri Ltd. Şti (Bundan böyle “Ajans” olarak anılacaktır) tarafından yerine getirilmektedir. Bu web sitesinde yer alan içerik yalnızca eğitici amaçla ve ürün hakkında genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu içerik hiçbir şekilde ürünümüzle ve genel sağlıkla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Bu sebeple her durumda doktorunuza ve eczacınıza danışmanız gerektiğinibelirtmek isteriz.
 1. İşbu web sitesi ve bu web sitesinde yer alan tüm içerik mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. 
 1. İşbu web sitesini ziyaret etmekle işbu sözleşmede belirlenen koşullar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz. Akur, bu sözleşmede yer alan koşulları ve yine işbu web sitesinde yer alan tüm hukuki metinleri gerekli gördüğü takdirde, ziyaretçilere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu sözleşmenin güncel haline her zaman web sitemizde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İşbu web sitesine giriş yapmanız sözleşme koşullarını ve sözleşmede herhangi bir zamanda meydana gelebilecek değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 
 1. Bu web sitesinde yer alan içerik Akur’a aittir. Bu içerik yalnızca Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir. İşbu web sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından herhangi bir yerden erişim sağlanması halinde, kanunlara uygunluk ziyaretçi tarafından teyit edilmelidir; böyle bir kullanımda doğacak sorumluluk tümüyle ziyaretçiye aittir. Bu web sitesinde yer alan bilgilere erişim ve bilgileri kullanım işbu sözleşmeye ve yürürlükte bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. Sözleşmede yer alan hükümlerin yürürlükteki yahut yürürlüğe girecek yasalara aykırı ya da geçersiz olduğu tespit olunursa; yasaya aykırı ya da geçersiz olduğu tespit olunan maddeler diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez ve ayrı değerlendirilirler. Web Sitesi, içeriği ve işbu kullanım koşulları sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisine tabidir.
 1. İşbu web sitesinde yer alan bilgilendirmeler yeni bilimsel gelişmelere paralel olarak değişebilir. Bu web sitesinde yer alan bilgilendirmeler en güncel uygulamaları ve/veya görüşleri içermeyebilir. İşbu web sitesinde alanında uzman kişilerin fikirlerine, çalışmalarına, basında yer alan beyanlarına ve/veya makalelerine tamamen veya kısmen yer verilebilir, alıntılarda bulunulabilir. Web sitesinde yer verilen ilgili uzman görüşleri Akur’un hiçbir şekilde görüşünü yansıtmamakta olup Akur söz konusu fikir, çalışma, beyan ve/veya makalelerin doğruluğundan, eksik olmasından veya güncel olmamasından sorumlu tutulamaz.
 1. İşbu web sitesine internet erişiminiz veya bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgi içerik ve sair unsurlarla bu web sitesinde yer alan linklerin kullanımından yahut web sitesine erişememeniz nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan dolayı Akur sorumlu tutulamaz. 
 1. Bu web sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz sonucunda doğabilecek hiçbir zarardan Akur sorumlu tutulamaz. Bu web sitesinde yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirmeniz ve tüm riskleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Ayrıca Akur bu web sitesinde yer alan bir içeriği kullanmanız veya herhangi bir içeriğe itibar etmeniz neticesinde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 1. Bu web sitesine doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel bilgileriniz işlenebilmektedir. Buna ilişkin aydınlatma metnine web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması bölümünden erişebilirsiniz 
 1. Bu web sitesinden üçüncü kişilere ait web sitelerine link verilebilmektedir, bu linklerde yer alan içerikten Akur sorumlu değildir. Ziyaretçiler ilgili linklere tıklamakla olası riskleri kendileri üstlenmekte olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Akur’un üçüncü kişilere ait web sitesi linklerine yer vermesi, web sitesi içeriklerini ve/veya söz konusu web sitesinin kullanımını onayladığı anlamını taşımamaktadır.
 1. Bu web sitesi içerisindeki tüm görseller, videolar, tasarımlar, ara yüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler ve programlar ile Akur’a ait tescilli tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları Akur’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, içeriği değiştirilemez, indirilemez, niteliksel olarak farklılaştırılamaz, dağıtılamaz ve/veya herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemezler. Akur işbu web sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla her türlü hukuki ve cezai yola başvurabilecektir. 
 1. İşbu web sitesinde yer alan bilgilerin yayın tarihi itibarıyla güncel ve doğru olsalar bile zaman içerisinde bu özelliklerini kaybetmiş olabileceklerini dikkate alarak güncel ve doğru bilgiler olduklarının kontrolünü öneririz.
 1. Bu web sitesinde yer alan açıklama ve yorumlar bilgilendirme niteliğinde olup hiçbir şekilde hekim tavsiyesi yerine geçmemektedir. Bu web sitesinde yer alan ürün/ürünlerle ilgili herhangi bir ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda veya sorularınıza cevap aradığınızda doğrudan Akur ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur. 
 1. Bu web sitesini işbu sözleşme koşullarına uygun olarak kullandığınız takdirde kullanmayı sonlandırmanız ve web sitesinden aldığınız içeriklerin tümünü imha etmeniz halinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erecektir. 
 1. Sözleşme koşullarını ihlal etmeniz halinde Akur işbu web sitesine erişiminizi engelleme hakkına sahiptir.
 1. İşbu sözleşme gereği, ihmal de dâhil olmak üzere haksız fiil ve hukuka aykırı tüm faaliyetleriniz sonucunda, Kanun uyarınca doğabilecek tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.